modify response.getOutputStream() before gzip

Printable View