PDA

View Full Version : How can I write contents of invisible layer to visible clipped layer?Why me
10-22-2005, 02:47 PM
I am newbie in this dazzling world of javascript and html-programming so I apologize on beforehand for saying stupid things :thumbsup: .

On my webpage I have a hidden layer with a story in a 'printer friendly' layout that can be printed with the @media commands. There is another copy of this story in a visible layer that is clipped, so the visitor can only scroll in this layer.

What I like to know is how I can work with just one copy of the story - for instance in the invisible layer - that could be copied to the visible layer when the page is called for. At this moment I have to rework or edit each story twice and that is a great burden. What's more, some stories are very large so these files could shrink a lot in size if the copy would not have to be doubled.

I Googled myself crazy but to no avail. So any help is very much appreciated!

With greetings from the Netherlands!

vwphillips
10-22-2005, 03:13 PM
? is to use the displayed or hidden copy as master

best to provide link or example to view formats

Why me
10-22-2005, 04:43 PM
Thanks a lot for your offer to help. The hidden copy is supposed to function as master, but I am just as glad when it is the other way round.

My page is located here:

http://home.tiscali.nl/theosofie/verbeelding.htm

Thanks!

Fred

vwphillips
10-22-2005, 05:06 PM
<html>
<head>
<title>Theosofische Verkenningen - Fred A. Pruyn - Kracht van de verbeelding</title>
<META HTTP-EQUIV="Site-Enter" content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=5)">
<META HTTP-EQUIV="Site-Exit" content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=4)">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<link href="http://home.tiscali.nl/theosofie/tekst.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://home.tiscali.nl/theosofie/print.css" media="print">


<style type="text/css" media="all">

@media screen
{
#printt
{
display: none;
}
}
@media print
{
#home
{
display: none;
}

#hfd
{
display: none;
}
#content
{
display:none;
}

#floatlayer
{
display: none;
}
#printt
{
display: visible;
}
}
</style><style type="text/css">
<!--
.style7 {color: #641d07}
.style8 {color: #ECE9D8}
-->

</style>

<script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!--

function CloneTxt(){
target=document.getElementById('content');
source=document.getElementById('printt');
els=source.getElementsByTagName('P');
for (i=1;i<els.length;i++){
target.appendChild(els[i].cloneNode(true));

}
}
//-->
</script>

</head>

<body onload="CloneTxt();" scroll=no noscrollbars noscrolling background=gif/basis/achtgrpatroon.jpg>
<table width="103%" height="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" id="hfd" STYLE="position:absolute; left:0px; top:0px" halign="left" valign="top">
<tr bgcolor="#000000" align="center"><td>&nbsp;</td><td width="911px"><img src="gif/basis/balkboven.jpg" height="72"></td>
<td>&nbsp;</td></tr>
<tr><td background="gif/basis/achtgrpatroon.jpg">&nbsp;</td><td valign="top" background="gif/basis/achtrgr.jpg"
width="911px" height="880px">&nbsp;</td>
<td background="gif/basis/achtgrpatroon.jpg">&nbsp;</td></tr><tr>
<td height="100%">&nbsp;</td>
</table><table width="103%" height="103%" cellpadding="0" cellspacing="0" id="floatlayer" STYLE="position:absolute; left:0px; top:0px" halign="left" valign="bottom"><tr><td height=80%>&nbsp;</td></tr><tr><td><img src="Dhammapada/c1a.gif" width="139" height="487" border="0" align="bottom" usemap="#Map">
<map name="Map">
<area shape="rect" coords="105,465,138,485" href="denken.htm" target="_parent" alt="naar vers 2">
<area shape="rect" coords="5,463,40,489" href="inhoud.htm" target="_parent" alt="Terug naar vorige vers">
</map></td></tr></table>

<center>
<div id="printt">
<p class="hoofdkop">Verbeeldingskracht </p>
<p class=aanh>‘De mens is een wever die aan de verkeerde kant van het tapijt van de tijd werkt. Er zal een tijd komen dat hij de goede kant ervan zal zien en de grootsheid zal begrijpen van het patroon dat hij met zijn eigen handen door de eeuwen heen heeft geweven, terwijl hij al die tijd slechts een verstrengeling van koorden zag.’</p>

<p class="aanhSCrl">- De Lamartine</p>
<p class="tekstvet">Zijn we niet allemaal verbonden door onzichtbare draden van sympathie? Onzichtbaar voor ons kleine mensen, niet onzichtbaar voor grote dichters, schrijvers en edelen van geest. En aldus komen we over de hele wereld verspreid metaforen en po&#235;tische juweeltjes tegen over een weefgetouw, een schietspoel, weven en het leven van ons mensen. De kunst van het weven is iets wat altijd sterk tot de verbeelding blijft spreken.</p>
<p class="tekstwelwitvoor">En verbeelding hebben we nodig, hard nodig. De maatschappij verdigitaliseerd en verzakelijkt in hoog tempo. Alles moet snel en doelmatig zijn, een functie hebben en in de tussentijd verliezen we de grote Werkelijkheid uit het oog. Die Werkelijkheid die we - zoals H.P. Blavatsky in de <i>Stem van de Stilte</i> beschrijft - vernietigen met ons denken. We denken wat af, beramen, bekokstoven, maar veel goeds levert het ons vaak niet op.</p>
<p class="tekst">De artikelen, lezingen en essays die hier bij elkaar zijn geraapt, zie ik ook als kleine weefseltjes, door elkaar gehaalde draden van <i>verbeelding, intu&iuml;tie </i> en soms wat <i>fantasie</i>. Wat er staat is lang niet allemaal wetenschappelijk correct, daar ben ik mij van bewust, maar zie ik ook niet als iets om mij zorgen over te maken.</p>

<p class="tekst">De waarheid ligt heus niet opgeslagen in kluizen tussen ander wetenschappelijk bewijsmateriaal waarvan alleen knappe koppen een sleutel bezitten. Elke simpele ongeschoolde ziel kan die ene allesoverheersende waarheid zien, en zelfs zonder enige opleiding. Een ieder is in staat te zien dat alles vergankelijk is en in een constante staat van beweging verkeert. Het kan haast niet anders of alle fenomenen in deze uiterst boeiende en leerzame wereld moeten een afgeleide daarvan zijn. Iets ontstaat, groeit en keert weer terug tot die ongevormde toestand. Voor mij is het een waarheid als een koe. </p>
<p class="tekst">En zo komen we aan dit weefsel - we zitten er middenin - een weefsel dat hetzelfde is als het karakter van een mens, zijn lot, de weg die hij moet gaan. Elk mens is dus een prachtig geweven kleed zoals hij of zij dat volgens zijn eigen inzichten, uit spontaan gedrag, impulsief of uit nood heeft gemaakt. </p>
<p class="tekst">Wat hier wordt aangeboden is vaak eerder gepubliceerd of voorgedragen, altijd in de hoop iets inspirerends of troostrijks aan deze dromerige wereld vol valse illusies te kunnen bieden. </p>
<p class="tekst">&nbsp; </p>
<p class="tekst">Wat de spreukjes uit de Dhammapada betreft; ik heb die overgenomen uit de prachtige vertaling van dr. Harischandra Kaviratna, <i>Dhammapada, de wijsheid van de Boeddha </i> (uitgave van de Theosophical University Press Agency, isbn 9070328097). De Dhammapada herinnert ons aan het geluk dat onvermijdelijk is als we die moeilijk te bereiken weg van geluk bewandelen, een weg die er altijd voor iedereen ligt. Ik heb ze opgenomen, omdat ik mijzelf er ook dagelijks aan wil herinneren, en ze bovendien uiterst inspirerend vind. Het eerste hoofdstuk van de Dhammapada is opgebouwd uit tweelingverzen. Het eerste vers is negatief getint, het daaropvolgende positief. Positief en negatief wisselen elkaar dus steeds af, waardoor de weg die voor ons ligt, misschien een beetje beter zichtbaar wordt. </p>

<p>&nbsp; </p>
<p class="vers"><i>"Ontwaak! Wees niet achteloos. </i><br>
<i>Volg de waarheid </i>(dhamma). <i>Hij die </i><br>
<i>zich op het pad van de waarheid begeeft, </i><br>
<i>leeft gelukkig in deze wereld </i><br>

<i>en in het hiernamaals </i>.” </p>
<p class="versrechtsuitl">- Vers 168</p>

<p>&nbsp; </p>
<p class=tekstrechtsuitl>- Fred A. Pruyn, oktober 2005 </p>


</div></center>

<div id="home" style="position:absolute; width:65px; height:26px; z-index:3; left: 11px; top: 80px; overflow: visible;">
<p class="inh2"><span class="style7">• <a href="inhoud.htm" class="style7">Home</a> </span></div>
<center>
<div id="content" style="position:relative; width:620px; height:500px; z-index:4; top: 75px; clip: rect(0 620 600 0); overflow: auto; visibility: visible;"><p class="hoofdkop">Verbeeldingskracht </p>
</div>
</center>

</body>
</html>


At the moment the story lines are all in <P>s
I this changes the JavaScript will need ammending

By the way, welcome to the forum

Why me
10-22-2005, 06:03 PM
IT WORKS! :eek: How wonderful. You're very good!
Thanks a million times, again.

Fred