PDA

View Full Version : charsetsarne2
01-26-2007, 11:33 PM
Hi, what charset do i have to use if i want ë (so with the two dots above it) to be displayed normally instead of it being changed into a question mark or something else and without having to put a special code on every place where an ë has to be?

THANK YOU FOR YOUR HELP!!
Arne

Arbitrator
01-26-2007, 11:43 PM
UTF‐8 displays pretty much everything. Specifying the encoding in code or HTTP form isn’t enough though. You need to actually save the document as a UTF‐8–encoded file in your code editing program.

arne2
01-27-2007, 10:39 AM
Well, utf-8 doesn't display it correctly. It changes it into a square sign. Anyway, i use notepad or something like that and it doesn't change signs while saving so that can't be the problem. Do you know another charset?
THANK YOU
arne

croatiankid
01-27-2007, 03:49 PM
notepad is the problem: it can't save as utf-8, even if you select that in "save as...".

Excavator
01-27-2007, 05:23 PM
Hello arne2,
I have several websites that have the ë and they all use

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

I never had any trouble with notepad either...
Are you entering the that ë by pressing ALT 0235 ?

croatiankid
01-27-2007, 05:42 PM
Hello arne2,
I never had any trouble with notepad either...

That's because you're not using UTF-8

Arbitrator
01-27-2007, 09:01 PM
Well, utf-8 doesn't display it correctly. It changes it into a square sign. Anyway, i use notepad or something like that and it doesn't change signs while saving so that can't be the problem. Do you know another charset?UTF‐8 should be working fine. This document (http://jsg.byethost4.com/demos/CF%20106084.html) demonstrates it. It was also encoded in Microsoft Notepad.


notepad is the problem: it can't save as utf-8, even if you select that in "save as...".Hmm? Actually it can.


I have several websites that have the ë and they all use

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />ISO-8859-1 is a viable alternative to UTF‐8 that includes the ë character, though I’m not sure why one would choose a more limiting character encoding. I see sites encoded with that, then someone comes along and leaves a comment with characters outside of the encoding and the message ends up not getting displayed properly. It also means that if you want to directly input more exotic characters later on, such as symbols and Asian characters, then you have to change the encoding; seems to make more sense just to use UTF‐8 from the start.

Excavator
01-28-2007, 01:18 AM
seems to make more sense just to use UTF‐8 from the start.
__________________

Yes it does.
I'll do a little testing to just to make sure and then switch.

arne2
02-01-2007, 08:17 PM
It's still not working. Here is my full code:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<!-- saved from url=(0014)about:internet -->
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Progeria</title>
<link rel="stylesheet" href="progeria.css">


<!--Fireworks 8 Dreamweaver 8 target. Created Mon Jan 22 22:10:46 GMT+0100 (Romance (standaardtijd)) 2007-->
</head>
<body>
<p class="MsoNormal" style="line-height:150%">
<span style="font-family: Times New Roman; font-weight: 700; text-decoration: underline">
<font size="4">Behandeling</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height:150%">&nbsp;<br>
Een behandeling die Progeria
geneest is nog niet ontdekt, maar onderzoekers van het kankerinstituut in
Zimbabwe hebben aangetoond dat de functie van progeriacellen beďnvloed kan
worden met behulp van een soort genetische ‘pleister’. Het lijkt erop dat zij
in staat zijn het defect te repareren door in het laboratorium een synthetische
DNA-structuur aan de cel toe te voegen. Deze gentherapie is enkel mogelijk met
cellen in laboratoriumcellen, maar de volgende stap is om deze gentherapie uit
te proberen op muizen met Progeria. Men kan niet voorspellen wanneer dit ver
genoegd zal ontwikkeld zijn om deze techniek op progeriakinderen toe te passen.
Maar het is ook heel goed om te weten dat er zo hard wordt gewerkt en men
steeds weer een stapje dichter bij een mogelijke therapie komt.</p>

<p class=MsoNormal style='line-height:150%'>Behandelingen zijn van kind tot kind anders. Er moet steeds worden
afgewogen in hoeverre medische hulp noodzakelijk is. Men moet het kind niet met
overmatige zorg en medicatie belasten. Of men al dan niet een behandeling
start, wordt door de artsen en de ouders besproken. Men weegt ook steeds af in
hoeverre deze belasting van de behandeling opweegt tegen de vermoedde effecten.
Het kind medicatie geven tegen bijvoorbeeld pijn in zijn spiertjes of elders
wordt wel meer gedaan.</p>

<p class=MsoNormal style='line-height:150%'>Behandelingen die men ooit
probeerde, maar die geen resultaat opleverden:</p>

<ul>
<li>

<p class=MsoNormal style='margin-left:53.4pt;text-indent:-18.0pt;line-height:
150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 53.4pt'>Behandeling met menselijke groeihormonen hebben
op kinderen met Progeria niet geholpen. Deze behandeling wordt ook niet meer
toegepast, want men kan niet uitsluiten dat het groeihormoon het
verouderingsproces versnelt.</p>

</li>
<li>

<p class=MsoNormal style='margin-left:53.4pt;text-indent:-18.0pt;line-height:
150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 53.4pt'>Het toedienen van een dierlijk groeihormoon
lijdt ook niet tot een genezing. De ouders van Progeriapatiëntje die met deze
celtherapie zijn behandeld, vonden wel dat de kinderen er baat bij hadden, maar
deze medicatie is zeer omstreden en in enkele landen is deze behandeling niet
toegestaan, onder andere in Nederland. </p>

</li>
<li>

<p class=MsoNormal style='margin-left:53.4pt;text-indent:-18.0pt;line-height:
150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 53.4pt'>Hartchirurgie werd bij progeriapatiëntje ook
toegepast, maar dit had een beperkt effect. Zo’n operatie houdt ook grote
gezondheidsrisico’s in voor het kindje met Progeria. </p>

</li>
</ul>
</body>
</html>


You can see it online here http://www.webmasterhelp.biz/gipvincent/behandeling.php

As you can see it isn't displaying the signs correctly as you see squares and stuff like that. Please help!! THANK YOU

koyama
02-01-2007, 09:43 PM
So what advice have you tried to follow?

I don't see any meta tag as the one Excavator first suggested. Currently there is no information about encoding in your page. Neither as HTML <meta> tag nor in HTTP header. This last thing I can see using Live HTTP headers plugin for Firefox.

Content-Type: text/html


You cannot expect your page to be rendered correctly with no information about encoding. Your page is not UTF-8, but rather iso-8859-1. Put in Excavator's meta tag and see what it resolves.

Arbitrator
02-01-2007, 10:10 PM
It's still not working.As you can see it isn't displaying the signs correctly as you see squares and stuff like that.I see no squares in Firefox or Internet Explorer 6/7. All characters seem to be rendered correctly even though the page is being defaulted to the Windows‐1252 encoding.

Anyway, there are three ways to set the encoding. First you must save the document under the correct encoding, then use one or more of the following:

HTTP header: Content-Type: text/html; charset=UTF-8
XML declaration: <?xml encoding="UTF-8"?>
meta element: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> (HTML only)

If you decide to use the meta element in an XHTML document to set the encoding, you should also use the XML declaration or HTTP header to set it since that method of setting the encoding is ignored by an XML parser. If you want Internet Explorer 6 compatibility, then you’ll probably want to use the HTTP header method instead of the XML declaration method. Alternatively, you could use HTML instead of XHTML so that you can just stick with the easy to use meta element.

Excavator
02-01-2007, 10:21 PM
I think this is a local problem on your machine. Maybe you don't have a machine font installed that you should?
I can see the ë you entered and I entered several more special characters that work fine.
It seems when you have no character encoding it seems to default back to UTF-8. You should still specify it with
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />It displays all the special characters I entered, look at the bottom:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3c.org/TR/1999/REC-html401-19991224/loose.dtd">
<!-- saved from url=(0055)http://www.webmasterhelp.biz/gipvincent/behandeling.php -->
<!-- saved from url=(0014)about:internet --><HTML
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><HEAD><TITLE>Progeria</TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252"><LINK
href="progeria.css" rel=stylesheet><!--Fireworks 8 Dreamweaver 8 target. Created Mon Jan 22 22:10:46 GMT+0100 (Romance (standaardtijd)) 2007-->
<META content="MSHTML 6.00.5744.16384" name=GENERATOR></HEAD>
<BODY>
<P class=MsoNormal style="LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN
style="FONT-WEIGHT: 700; FONT-FAMILY: Times New Roman; TEXT-DECORATION: underline"><FONT
size=4>Behandeling</FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="LINE-HEIGHT: 150%"><BR>Een behandeling die Progeria
geneest is nog niet ontdekt, maar onderzoekers van het kankerinstituut in
Zimbabwe hebben aangetoond dat de functie van progeriacellen beďnvloed kan
worden met behulp van een soort genetische ‘pleister’. Het lijkt erop dat zij in
staat zijn het defect te repareren door in het laboratorium een synthetische
DNA-structuur aan de cel toe te voegen. Deze gentherapie is enkel mogelijk met
cellen in laboratoriumcellen, maar de volgende stap is om deze gentherapie uit
te proberen op muizen met Progeria. Men kan niet voorspellen wanneer dit ver
genoegd zal ontwikkeld zijn om deze techniek op progeriakinderen toe te passen.
Maar het is ook heel goed om te weten dat er zo hard wordt gewerkt en men steeds
weer een stapje dichter bij een mogelijke therapie komt.</P>
<P class=MsoNormal style="LINE-HEIGHT: 150%">Behandelingen zijn van kind tot
kind anders. Er moet steeds worden afgewogen in hoeverre medische hulp
noodzakelijk is. Men moet het kind niet met overmatige zorg en medicatie
belasten. Of men al dan niet een behandeling start, wordt door de artsen en de
ouders besproken. Men weegt ook steeds af in hoeverre deze belasting van de
behandeling opweegt tegen de vermoedde effecten. Het kind medicatie geven tegen
bijvoorbeeld pijn in zijn spiertjes of elders wordt wel meer gedaan.</P>
<P class=MsoNormal style="LINE-HEIGHT: 150%">Behandelingen die men ooit
probeerde, maar die geen resultaat opleverden:</P>
<UL>
<LI>
<P class=MsoNormal
style="MARGIN-LEFT: 53.4pt; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 53.4pt">Behandeling
met menselijke groeihormonen hebben op kinderen met Progeria niet geholpen.
Deze behandeling wordt ook niet meer toegepast, want men kan niet uitsluiten
dat het groeihormoon het verouderingsproces versnelt.</P>
<LI>
<P class=MsoNormal
style="MARGIN-LEFT: 53.4pt; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 53.4pt">Het
toedienen van een dierlijk groeihormoon lijdt ook niet tot een genezing. De
ouders van Progeriapatiëntje die met deze celtherapie zijn behandeld, vonden
wel dat de kinderen er baat bij hadden, maar deze medicatie is zeer omstreden
en in enkele landen is deze behandeling niet toegestaan, onder andere in
Nederland. </P>
<LI>
<P class=MsoNormal
style="MARGIN-LEFT: 53.4pt; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 53.4pt">Hartchirurgie
werd bij progeriapatiëntje ook toegepast, maar dit had een beperkt effect.
Zo’n operatie houdt ook grote gezondheidsrisico’s in voor het kindje met
Progeria. </P></LI></UL>

ë Ă ¶ ˝ §

</BODY></HTML>

Goto http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/314960
and maybe http://plato.stanford.edu/special-characters.html to see if you need to load a font to be able to display special characters on your machine.

Arbitrator
02-01-2007, 10:47 PM
It seems when you have no character encoding it seems to default back to UTF-8.The Validator is falling back to the UTF‐8 encoding because he’s using an XHTML DTD and the Validator assumes an XML media type. You’ll note that the Validator also failed to validate the document due to encoding errors, which means that the document itself was not saved as a UTF‐8–encoded file.

I believe that XHTML with an XML media type is supposed to fall back to UTF‐8 if no encoding is specified. Even if UTF‐8 were the chosen encoding, the encoding should still be specified, however, especially since this XHTML document is supposed to be compatible with both XML and HTML.

Or, he could switch to HTML 4.01 and just use a meta element, as your code demonstrates. I think that that’s the better option actually.

Excavator
02-01-2007, 11:05 PM
I just can't figure out why arne2 is having such trouble with characters. I can display them no matter what DocType or character encoding I use or don't use. In fact, I can't seem to make a test file here locally that WON'T display special characters.

That's why I thought he must be missing a font on his machine.
Especially when he said this:
As you can see it isn't displaying the signs correctly as you see squares and stuff like that. Please help!! THANK YOU

Arbitrator
02-01-2007, 11:32 PM
I just can't figure out why arne2 is having such trouble with characters. I can display them no matter what DocType or character encoding I use or don't use. In fact, I can't seem to make a test file here locally that WON'T display special characters.Hmm… Well, here’s a list of fonts (http://www.fileformat.info/info/unicode/char/00eb/fontsupport.htm) with the character. I would think that he’d at least have something like Arial. The only time I encounter squares when trying to type special characters is in Windows Live Messenger (home) and Microsoft Office Word 2003 (college). Maybe if we knew which browsers or programs these squares were occurring in…

arne2
02-02-2007, 06:36 PM
I still see them (also when i change the header to the things you proposed). I'm using IE7 and Firefox, both don't work. Anyway, on the same site, different page, i can see them, so that makes it even more weird! So:
at http://www.Mydomain/gipvincent i can't see them but on http://mydomain/someothermap i can see them (different page however but made with the same programs and viewed with the same browser!).

Please help, thank you

Karen S. Garvin
02-02-2007, 08:23 PM
Perhaps his system font for Times New Roman is an older TrueType font and not Unicode?

koyama
02-03-2007, 12:29 AM
Are you aware that you can force your browser to show a page using another encoding? Try to say View > Character Encoding and try some different options from the list. Do you then see the characters?

If you have specified an encoding, it shouldn't be necessary to do this manually, though. I'm afraid you will have to post a link to the page on your domain if any of us should be able to find out why you aren't seeing the special characters. I suspect it is the HTTP header that is the problem.